Toegankelijkheid trein

De Breng treinen en stations van de treinverbinding Arnhem – Doetinchem zijn zeer toegankelijk voor reizigers met een beperking. Onze treinen hebben een gelijkvloerse instap ten opzichte van het perron. Ook perrons zijn voorzien van voorzieningen om eenvoudig de trein te bereiken, met zo weinig mogelijk obstakels. Door deze voorzieningen kunnen reizigers met een lichamelijke beperking zelfstandig onze treinen betreden.

De stations

In de afgelopen jaren is extra aandacht geweest voor de hoogte van perrons en afstand van perronrand naar de trein. Door een betere balans is het zelfstandig betreden van de trein voor reizigers met een beperking eenvoudiger.

De treinen

De treinen zijn zeer toegankelijk voor reizigers met een beperking. Alle treinen zijn voorzien van zogenaamde ‘schuiftreden’. Dit zijn treden die automatisch uitschuiven na het tot stilstand brengen van de trein langs een perronrand. Deze trede minimaliseert de ruimte tussen perronrand en trein, zodat er geen gevaar is in deze ruimte terecht te komen. Ook draagt de schuiftrede bij aan het betreden van de trein met een hulpmiddel.

Deuren van de trein kunnen door reizigers zelfstandig worden geopend bij een volledige stilstand van de trein. Geopende deuren sluiten zich automatisch na enige tijd, en zijn voorzien van beveiligingen die eventuele beknelling moet voorkomen. Een aantal deuren zijn ook voorzien van een zogenoemde ‘verlengde deuropening’. Maakt de reiziger gebruik van deze deur, dan sluit de deur niet uit zichzelf en is er meer tijd om de trein te betreden met bijvoorbeeld een kinderwagen of ander hulpmiddel.
Het interieur van onze treinen is ook dusdanig ontworpen dat veel ruimte beschikbaar is voor het plaatsen van rolstoelen.

Uitzonderingen

Voor reizigers met een beperking is het helaas niet mogelijk om zelfstandig in- of uit te stappen op station Arnhem Velperpoort. Doordat het perron in een boog (bocht) ligt kunnen de schuiftreden van treinen de ruimte tussen perronrand en trein niet geheel overbruggen. Daarnaast zijn er geen voorzieningen om het verhoogd liggende perron eenvoudig met een rolstoel of rollator te bereiken.