Wil je meer over Breng flex weten? Klik hier, of bekijk hier de FAQ. Nog steeds vragen? Neem contact met ons op.

Privacy statement

Hermes vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken bij Breng flex, leest u in dit privacy statement.
Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Voor de gegevensverwerkingen van onze dienst is Hermes verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Voor het uitvoeren van ritten verzorgt Breng flex de overdracht van de noodzakelijke (persoons)gegevens aan taxiondernemers.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onze Apps maken we gebruik van soortgelijke technieken, onder andere zodat u niet elke keer als u de App opstart opnieuw hoeft in te loggen.

In de apps gebruiken we Answers als analytics software. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de apps gebruiken.
Wij gaan zorgvuldig met gegevens om. En dat zullen we altijd blijven doen, ook als we voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement staat altijd op onze website www.brengflex.nl. Wij raden klanten aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Hermes persoonsgegevens bij Breng flex beschermt.

Welke gegevens verwerken we?

Als u gebruik maakt van onze Apps en onze diensten, registreren we voor een goede werking ervan de volgende persoonsgegevens van:
 • Naam, email en telefoonnummer
 • Betaalmethode, laatste 4 cijfers en vervaldatum credit card
 • Geolocatie informatie
 • Profielfoto (indien verstrekt)
 • Transactie-informatie (datum, tijd, gebeurtenis en kenmerken van gebeurtenis, zoals kosten en afstand)
 • Toestelinformatie (hardware, OS, serienummer en mobiele netwerk)
 • Gegevensuitwisseling vindt plaats via versleutelde verbindingen (TLS 1.2 of beter).

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

We gebruiken gegevens voor de volgende doelen:
 • Inloggen op het persoonlijke account
 • Verwerken van ritreservering
 • Toedelen van ritreservering
 • Verzorgen van communicatie tussen reiziger en chauffeur
 • Versturen van facturen, verwerken van betalingen
 • Behandelen klachten, wensen en suggesties
 • Bieden van rithistorie in de App
 • Rapporteren van financiële en operationele prestatie aan de Taxibedrijven en hun chauffeurs
 • Versturen van berichten over onze dienstverlening (opt-in)
 • Assisteren bij administreren van gegevens voor fiscale bewaarplicht van Taxibedrijven
 • Verbeteren van onze dienstverlening en het optimaliseren van onze klantwervingsinspanningen, bijvoorbeeld door analyse van klachten of trends in gebruik.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienst vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Breng flex en gebruikt om onze diensten te kunnen leveren binnen de daarvoor geldende voorwaarden.
Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Breng flex. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Geanonimiseerde management rapportages en gebruiksstatistieken kunnen wel gedeeld worden met onze stakeholders.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Hermes bewaart gegevens voor Breng flex niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, te behalen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Reis- en gebruiksgegevens worden voor bezwaar-, klacht-, rapportage en factureringsdoeleinden gedurende maximaal achttien maanden na de laatste inlog bewaard. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

Wat zijn uw rechten?

Inzage in gegevens
Als klant heeft u natuurlijk recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u een Breng flex account heeft, kunt u daar uw persoons- en reisgegevens inzien.

Correctie van gegevens

Als klant heeft u het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@brengflex.nl. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk reageren.
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van berichten over onze dienstverlening, dan kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende mail. We zullen u alleen berichten over onze dienstverlening sturen als u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Breng flex via info@brengflex.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage in of correctie, aanpassing, aanvulling of verwijdering van gegevens.

Terug Home